Social Icons

Tuesday, 11 September 2012

Ager Hum Apna Sab Kuch Ganwa Bethay Hain Toh Bhi Ek Aissi Shay Hai Jissay Hum Kho Nahi Saktay Aur Wo Hai...!

 "KHUDAWAND YASSU MASIH"

 Ager Wo Aap Ka Hai Toh Maseebaton Aur Mushqilaat K Doran Jiss Cheez Ki Bhi Aap Ko Zaroorat Hai Wo Aap K Pass Hai...!